Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Klaas Bijl
  • Secretaris: Thom Heemstra
  • Penningmeester: Ben van der Maat
  • Communicatie: Carmelita Gonesh
  • Instructeurszaken: Eva Wijnalda

De tekenbevoegdheid komt toe aan minimaal twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie tenminste één uit het dagelijks bestuur (de voorzitter, de secretaris of de penningmeester).

Voor vragen, opmerkingen, ideeën en/of klachten is het bestuur bereikbaar via [email protected] of telefonisch via 050 711 41 47.