Ervaringsverhaal van Paul Joosten, burgerhulpverlener...

Even voorstellen; Paul Joosten, 58, sinds 2012 woonachtig op Zuidwending na ruim 38 jaar gewerkt te hebben bij de Koninklijke Marine, genietend van de rust en ruimte in de provincie. Al in 1983 haalde ik mijn eerste reanimatiediploma dat ik trouw geldig hield door herhalingcursussen bij de KM. Toch heb ik het in die 30 jaar nooit in de praktijk hoeven toepassen. Toen ik hoorde van het initiatief van Groningen HartVeilig heb ik mij direct aangemeld als vrijwilliger. Het idee dat je nu wel tijdig gewaarschuwd wordt als er iemand in de buurt hulp nodig heeft sprak mij zeer aan. Het hangt nu immers veel minder van toeval af of je kunt helpen bij een circulatiestilstand. 
 

Lees meer

Evaluatie laat ontwikkeling zien!

Door de informatie welke GHV via de evaluatieformulieren krijgt, ontstaat een helder beeld van de zaken waar u als burgerhulpverlener mee te maken krijgt.

Lees meer

Garnwerd winnaar Nieuwjaarsactie 2015

Het dorp Garnwerd is (uit 9 inzendingen) de trotse winnaar geworden van de nieuwjaarsactie 2015 van Stichting Groningen HartVeilig!

Dat betekent dat Garnwerd een AED-kast ontvangt ter waarde van 1100 Euro, waarmee de AED van het dorp 24 uur per dag/7 dagen in de week beschikbaar komt!

Voorzitter van de Dorpsvereniging Garnwerd e.o, Joske Kluvers, stuurde onderstaande motivatie in voor de nieuwjaarsactie en het bestuur van GHV was unaniem in haar oordeel: dit dorp verdient een AED-kast!

Lees meer

Vergoedingen reanimatiecursussen

Er bestaat onder de burgerhulpverleners enige verwarring over het gratis volgen van reanimatie/AED-cursussen en herhalingscurssen reanimatie/AED. In dit artikel hoopt GHV hier enige duidelijkheid in te geven:

Dankzij sponsorgelden heeft GHV in het recente verleden veel burgerhulpverleners gratis kunnen opleiden. Maar deze cursussen kosten natuurlijk wel geld en daarom was de voorwaarde dat men na de cursus minimaal twee jaar lang beschikbaar zou blijven voor het Reanimatie Oproep Netwerk (R.O.N) van Groningen HartVeilig. De geldigheid van dit reanimatie/AED-certificaat verloopt na 2 jaar en dus moet een herhalingscursus gevolgd worden.

GHV geeft deze herhalingscurssen niet zelf. Daarom zal een burgerhulpverlener die gratis is opgeleid zelf op zoek moeten gaan naar een bedrijf die deze herhalingscursussen geeft. Omdat hieraan kosten verbonden zijn, willen sommige burgerhulpverleners zich niet langer beschikbaar stellen voor het R.O.N. Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie en daarom wil GHV graag deze mensen tegemoet komen door een subsidieregeling hiervoor in te stellen. Overigens, de meeste zorgverzekeraars vergoeden deze cursussen ook! Informeer hiernaar voordat u verder leest...

Lees meer

Terugkoppeling evaluaties 2013

Nadat u bent opgeroepen ontvangt u een nazorgmail van Groningen HartVeilig. In die mail staat een link naar het evaluatieformulier. In 2013 zijn al 557 evaluatieformulieren teruggestuurd en dat leverde GHV heel veel bruikbare informatie op.

Lees meer...

Eerste resultaat evaluatieformulieren

Na een periode van 3 maanden zijn de eerste resultaten bekend van de evaluatieformulieren die door ingezette hulpverleners zijn teruggestuurd. Dankzij de evaluaties zijn sterke- en verbeterpunten aan het licht gekomen. Het bestuur heeft een rapport gekregen en kan daarmee bepaalde aspecten in het beleid verder aanscherpen of zelfs verbeteren.

Lees meer

Aangepast nazorgbeleid

Het project Groningen Hartveilig is volop in ontwikkeling. Ook voor het nazorgteam volgen de ontwikkelingen zich in hoog tempo op. Aanvankelijk wilde GHV alle ingezette vrijwillligers terugbellen. Hier is het nazorgteam niet in geslaagd omdat er soms meer dan 20 vrijwilligers per dag werden oproepen. Het nazorgteam koos daarop voor een meer passieve werkwijze. 24 uur per dag was één van de medewerkers telefonisch bereikbaar en het initiatief lag bij de vrijwilliger zelf. 

Lees meer

Nominatie landelijke vrijwilligersprijs

Stichting Groningen HartVeilig is genomineerd voor de landelijke 'Meer dan handen vrijwilligersprijs'. Een geweldig compliment voor ruim een jaar kei-HART werken. Op 7 december worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Voor meer informatie, zie deze link.

Lees meer

Voorwaarden Gratis Reanimatie/AED-cursus

Er zijn een aantal voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de gratis cursus. Lees deze goed door, voordat u zich aanmeldt als hulpverlener.

Lees meer

Omgaan met schuldgevoelens

Regelmatig geven vrijwilligers op het evaluatieformulier aan dat zij zich schuldig voelen wanneer ze niet op een oproep hebben gereageerd. In dit item wil Groningen HartVeilig u adviseren over hoe om te gaan met die schuldgevoelens.

Lees meer

Oproep AED valideurs

Omdat er in de provincie Groningen veel te weinig AED's beschikbaar zijn voor de burgerhulpverlening, hebben het Rode Kruis en Stichting Groningen HartVeilig samen het project 'AEDGroningen' in het leven geroepen. Om op korte termijn al meer levens te redden, zoeken we in beide organisaties vrijwilligers die met elkaar als:

Lees meer